วันนี้ได้ไปเรียนเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ประกอบการเรียน  ได้เข้าไปพบเว็บไซต์ที่ดีของคุณครูท่านหนึ่งที่มีผลงานมากมาย  แต่วันนี้สนใจในเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่  ลองคลิกไปชมนะคะ

จากนั้น  จะนำบทความนี้ไปเป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดทำหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์  ซึ่งกำลังยุ่งมาก  เกิดความสับสน  เสมือนยืนอยู่ที่ทางสามแพร่ง  หรืออาจจะมากกว่านั้น

เมื่อเช้านี้รับประทานอาหารเช้ากับเพื่อนๆด้วยอารมณ์แจ่มใส  ได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆ  และเพื่อนสรุปว่า  ทุกอย่างทุกสิ่งเป็นสิ่งสมมติ  ผู้เขียนเลยค่อยวางใจลงบ้าง  แต่พยายามทำใจให้เป็นสมาธิ  สงบเยือกเย็น  เพราะพรุ่งนี้จะต้องส่งการบ้านอาจารย์แล้ว  ทำให้นึกถึงว่า  เมื่อตนเองสวมบทบาทเป็นครู  เวลานักเรียนไม่ได้ทำการบ้านส่ง  ต้องเข้าใจพวกเขาให้มากๆ  แบบนี้เรียกว่า  กรรมตามสนองหรือเปล่าคะคุณ......