เดินทางไปนครวัด-นครธม

 

         เมื่อราวเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ผมกลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดที่สุรินทร์ ได้พบเพื่อนๆ ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากการไปเยือนนครวัด-นครธม ซึ่งผมได้เคยไปเยือนมาแล้วสองหนในหลายปีที่ผ่านมา

         แต่คราวนี้ผมสนใจกว่าเดิม เพราะเป็นการเดินทางไปโดยรถยนต์ ผ่านทางชายแดนด่านช่องสะงึม จังหวัดศรีสะเกษ ใช้เวลาเดินทางจากด่านไทยถึงเมืองเสียมเรียบ เพียงชั่วโมงครึ่งบนถนนราดยางที่อยู่ในสภาพดี

         ฟังแล้วหูผึ่งครับ ผมจัดแจงขอให้เพื่อนๆ ที่สุรินทร์ประสานทัวส์ให้ ซึ่งทุกอย่างก็ลงตัว นัดหมายกันได้ว่าผมและคณะพร้อมจะเดินทางไปในช่วงวันเสาร์ที่ 27- จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ (สามวันสองคืน) 

          จึงเป็นอันว่าคณะของผม 23 ชีวิตจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯในสายวันศุกร์ที่ 26 นี้ ค้างที่สุรินทร์คืนหนึ่ง แปดโมงเช้าวันเสาร์ก็ได้ฤกษ์เดินทางจากสุรินทร์ไปศรีสะเกษและผ่านด่านเข้าเขมร ถึงเสียมเรียบราว 11 นาฬิกา

           จากนั้นไปตามโปรแกรม เริ่มจากล่องเรือชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ก่อนจะค่อยๆ กรายสู่เป้าหมายสำคัญคือนครวัด-นครธม ประสาทบันทายสรี เขาพนมบาเค็ง ฯลฯ 

           ที่ผมสนใจคือการได้เดินทางโดยรถยนต์ เพราะต้องการเห็นวิถีชีวิตชาวเขมรแบบเดิมตลอดรายทาง ต้องการนั่งเรือชมทะเลสาบ(โดนเลสาบ)และชมอาทิตย์อัสดงที่เขาพนมบางเค็ง ซึ่งไม่เคยได้ล่องเรือและชมบนยอดเขามาก่อน  จากนั้นได้ย้อนกลับไปดูว่านครวัด-นครธมและอื่นๆ ที่เคยไปเยือนมาสองครานั้น อยู่ในสภาพใดแล้ว

            คงต้องหายไปหลายวัน กลับถึงเมืองกรุงอีกคราก็อังคารโน่น แล้วอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังครับ