"ทำไมต้องมีคันคูใหญ่ 2"

ทำให้รายจ่ายลดน้อยลง รายได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีทั้งเงินประจำ เงินปี สร้างหลักประกันชีวิตไว้อย่างดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้าทำให้เกษตรกรอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรักธรรมชาติ

     จากรายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6 /2549 เรื่อง "คันคูใหญ่"

หลังจากที่กลุ่ม 1 เสนอ ข้อดี ข้อเสียของคันคูใหญ่เปรียบเทียบกับคันคูเล็กไปแล้ววันนี้จะนำเสนอ ในหัวข้อที่ 2 ดังนี้

กลุ่มที่ 2 ได้เสนอ"สาเหตุ" ที่ควรสร้างคันคูใหญ่

     ด้านสิ่งแวดล้อม

          มีทางเดินสะดวก รถวิ่งได้ คนก็เดินสบาย  หนูเจาะไม่ทะลุ กักเก็บน้ำได้  ช่วยให้มีน้ำเลี้ยงปลา  คันคูใหญ่ยังสามารถปลูกบ้านและเรื่อนเพาะชำได้อีกด้วย

     ด้านเศรษฐกิจ

         ด้วยเหตุที่คันคูใหญ่สามารถปลูก พืช ผัก ไม้ผล สมุนไพร  ได้แล้ว และเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู เห็ด เป็ด ไก่ รวมทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา  ทำให้รายจ่ายลดน้อยลง รายได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีทั้งเงิน ประจำ เงินปี  สร้างหลักประกันชีวิตไว้อย่างดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้า 

    ด้านสังคม

         ถ้ามีการวางแผนที่ดีจะเป็นที่อยู่อาศัย ทำให้ครอบครัวมีกิน และได้อยู่ใกล้ชิดกัน  ผู้คนที่สนใจจะมาเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้เกิดความสามัคคีมากอย่างขึ้น

    ด้านวิถีชีวิต

         ทำให้เกษตรกรอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรักธรรมชาติ

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ปริญญาเอกโท

หมายเลขบันทึก: 40890, เขียน: 26 Jul 2006 @ 10:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อื่ม ก็ดีไปอีกอย่างครับ

มุ่งศึกษาลงไปให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "คันนา"

นักวิชาการคันนาศาสตร์ ก็ดีเหมือนกันครับ

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล

เขียนเมื่อ 
เห็นคันคูแถวๆบ้าน กับประเด็นที่ได้จากบันทึกนี้ เห็นความแตกต่างเลยครับว่า ทำไม เกษตรกรที่นายบอนพบเจอ ถึงรักธรรมชาติน้อยลง