ชาวบ้านเราทั่วไปนั้นปัญหาเป็นเรื่องความเป็นอยู่ ปัจจัยในชีวิตอาจมีไม่พอตามความจำเป็น ต้องดิ้นรนขวนขวาย หาอยู่หากินไปวันๆ อาจจะประมาณ 80%ของประชากร แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่ความมีอย่างเพียงพอเท่านั้น ความสุขทางใจน่าจะมากกว่า หากใจเราเป็นสุขแล้ว เรื่องอื่นก็ตามมา แต่สำหรับคนอีก 20%นั้นค่อนข้างมีทรัพย์มากล้นเกินความจำเป็นในชีวิตแล้ว ก็มักไม่เดือดร้อนในการดำเนินชีวิต เขาเหล่านั้นก็ยังเดือดร้อนในการรักษาทรัพย์และการเพิ่มทรัพย์ให้มากยิ่งขึ้นๆ มากเท่าไรจึงจะเพียงพอสำหรับเขา ผมอยากจะบอกอยากจะร้องขอคนในกลุ่ม 20% ว่าน่าจะเพียงพอบ้าง กระจายส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นไปให้คนในอีก 80% หลังบ้าง เขาจะได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้าง เสียสละทรัพย์ส่วนเกินเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสบ้าง ผมกำลังจะนำเสนอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรานั้นต้นเหตุมาจาก เงิน ไม่ทราบว่าใครเห็นด้วยบ้างหรือเปล่า หากเราไม่สนใจตัวเงินก็จะลดปัญหาลงได้มากเลยครับ ขอฝากให้คิดสำหรับทุกท่านนะครับ