ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ go around (2)

ข้อสังเกต มีการตื่นตัวมากในเรื่องการทำวิจัย มีการนำเสนอที่เป็นวิจัยในชั้นเรียน แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมงานการเสนอผลงานทางวิชาการ  เรื่อง งานวิจัยในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน  ที่โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธิน  โรงเรียนมัธยมได้นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะโรงเรียนหอวังที่เป็นเจ้าภาพที่นำเสนอโดยท่านผู้อำนวยการ  งานที่นำเสนอน่าสนใจมาก  เป็นงานที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการบูรณาการ  เรื่อง  ตลาดนัดจตุจักร  และความรู้เรื่องโรงเรียนหอวัง  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการสร้างงานอาชีพและความรักเทิดทูนโรงเรียนของนักเรียน

จากนั้นผู้บริหารในสหวิทยาเขตก็นำเสนอผลงานวิจัยในโรงเรียนของตนในลำดับต่อมา

ที่น่าสนใจในงานนี้  คือ  มีครูจำนวนมากเข้ารับฟังการสัมมนาซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มี

คณะครูโรงเรียนสาระได้นำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มสาระต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระ  และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน  3  ห้องประชุม  เลือกชมได้ตามความสนใจ

ข้อสังเกต  มีการตื่นตัวมากในเรื่องการทำวิจัย  มีการนำเสนอที่เป็นวิจัยในชั้นเรียน  แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 

หากมีที่ไหนอีก  ก็มีครูไปชมกันอีกค่ะ  ขอชมว่าจัดงานได้เยี่ยมมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนาความเห็น (0)