ความเห็น 53162

"ทำไมต้องมีคันคูใหญ่ 2"

เขียนเมื่อ 

อื่ม ก็ดีไปอีกอย่างครับ

มุ่งศึกษาลงไปให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "คันนา"

นักวิชาการคันนาศาสตร์ ก็ดีเหมือนกันครับ

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล