ความเห็น 53168

"ทำไมต้องมีคันคูใหญ่ 2"

เขียนเมื่อ 
เห็นคันคูแถวๆบ้าน กับประเด็นที่ได้จากบันทึกนี้ เห็นความแตกต่างเลยครับว่า ทำไม เกษตรกรที่นายบอนพบเจอ ถึงรักธรรมชาติน้อยลง