ย้อนอ่านบันทึกการถอดบทเรียนของเครือข่ายฯ ชุมพร

องค์ความรู้ PCU ในฝัน

ย้อนอ่านบันทึก ผลการถอดบทเรียน/องค์ความรู้ โครงการ PCU ในฝันของสถานีอนามัยปังหวาน โดย...คุณยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ

อำนวย  สุดสวาสดิ์ (ฮอส) นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พะโต๊ะ

                   24 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพรความเห็น (0)