ปี 2549 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

  ติดต่อ

  ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน  

Ladprao+115

การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน            เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  

สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น     ปรับการเรียน    เปลี่ยนการสอน

Ø         พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อลดการท่องจำ  

Ø         ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Ø         ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

หมายเลขบันทึก: 40712, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-06 20:40:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)