ปี 2549 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

somtawin
ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

Ladprao+115

การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน            เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  

สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น     ปรับการเรียน    เปลี่ยนการสอน

Ø         พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อลดการท่องจำ  

Ø         ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Ø         ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 40712, เขียน: 24 Jul 2006 @ 23:28 (), แก้ไข: 06 May 2012 @ 20:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)