หากไม่มีข้อผิดพลาด ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2549 ผมต้องเดินทางไปรับความรู้ใหม่เพิ่มเติม ที่ศูนย์ภาค ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไร แต่คิดว่าน่าจะป็นเรื่องดี ที่จะได้นำความรู้มาพัฒนาความสามารถของตนเอง ผู้ร่วมงาน และเพื่อนพ้องในโอกาสต่อไป มีรายละเอียดคืบหน้าจะรายงานต่อไป