การปฏิรูปการเรียนการสอน

  ติดต่อ

  ทิศทาง ในการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา แนวทางการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

 Ladprao+146

    2549  ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน

  

ทิศทาง  ในการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา   แนวทางการดำเนินงาน

              ¯ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์                เพื่อลดการท่องจำ
             
¯
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม               เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
             
¯   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน            เพื่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา     ประกอบด้วย

  •  การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
  •  การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
  • การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
  • การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง/คุณธรรม จริยธรรม
  • การจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
  • การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
  • การประกันคุณภาพภายใน
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 40704, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ร่วมปฎิวัติการศึกษาเพื่อความเป็นไท

http://gotoknow.org/blog/plays-learns/320506