ในที่สุดเช้าวันนี้ (24 ก.ค. 2549) งานประสานงานวิจัยก็ได้ต้อนรับคุณปัทมาวดี มาเป็นพยาบาลประจำงานประสานงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ น้องๆ ที่งานประสานงานวิจัยทั้ง กบ, ปลา, มานพ และเล็ก ต่างก็ดีใจ น้องๆ บอกว่าจัดโต๊ะเตรียมให้พี่ปัทม์ตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว

          "แต่.....มาช้าดีกว่าไม่มานะ" 

          ดูแล้วปัทม์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะศึกษางานอย่างเต็มที่ ก็ขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกเรื่องและทุกครั้งที่ปัทม์ต้องการ เชื่อมั่นว่าปัทม์จะต้องทำได้ เพราะปัทม์มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะหลายๆ อย่างที่จำเป็นและนำมาปรับใช้ในการประสานงานให้สำเร็จ, ลุล่วง, เรียบร้อย และราบรื่นได้

          ยังจำได้ที่คุณแคท (อัลเบียนสตรีท) ที่สอนพวกเราตอนพี่มอมยังอยู่แนะแนว คุณแคทบอกว่า ตอนแรกก็ไม่ได้ "ปิ๊ง.....ปัทม์" แต่พอมอบหมายงานให้รับผิดชอบ จึงได้รู้ว่า "ปัทม์.....เยี่ยมจริงๆ"   

          ต้องขอบคุณปัทม์อีกครั้งนะคะ ที่ยินดีและเต็มใจมาช่วยงานประสานงานวิจัย เราต้องรีบหาโอกาส ลปรร. ในทีมงานประสานงานวิจัยทั้งหมด เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนางานประสานงานวิจัยของหัวหน้าใหม่.....ไฟแรงต่อไป