ปัญหาคณิตศาสตร์น่าคิด

      กลาสีเรือ 3 คน ถูกปล่อยเกาะไว้ที่เกาะร้างแห่งหนึ่ง บนเกาะร้างแห่งนี้ไม่มีอะไรนอกจาก ต้นมะพร้าวกับฝูงลิง กลาสีทั้งสามคนช่วยกันรวบรวมมะพร้าวกองไว้ แล้วตกลงว่าจะแบ่งมะพร้าวเท่า ๆ กัน ในวันรุ่งขึ้น
       ตกดึกกลางคืนกลาสีเรือคนแรกก็ตื่นขึ้นเพื่อจะเอาส่วนแบ่งของตัวเอง เขาพบว่าเขา สามารถแบ่งมะพร้าวออกเป็น 3 กองเท่า ๆ กันได้ โดยมีมะพร้าวเหลือ 1 ผล เขาเลยโยนมะพร้าว ผลนั้นให้ลิงกินไป จากนั้นเขาก็หยิบส่วนของเขาไปแล้วรวบส่วนที่เหลือกองไว้เข้าด้วยกัน
ต่อมาในคืนเดียวกัน กลาสีเรือคนที่สองก็ตื่นขึ้น และเช่นเดียวกัน เขาก็ตัดสินใจจะเอา ส่วนแบ่งของเขา และพบว่าเขาสามารถแบ่งมะพร้าวเป็น 3 กองเท่า ๆ กัน แต่มีมะพร้าวเหลืออีก 1 ผล เขาเลยโยนมะพร้าวผลนั้นให้ลิงกิน และหยิบส่วนของเขาไป แล้วรวบส่วนที่เหลือกองไว้เข้า ด้วยกัน กลาสีคนที่สามก็ทำเช่นเดียวกัน เมื่อตื่นขึ้นมา คือแบ่งมะพร้าวออกเป็น 3 กอง เท่า ๆ กันมี มะพร้าวเหลืออยู่ 1 ผล เขาโยนมะพร้าวผลที่เหลือนั้นให้ลิงกิน หยิบส่วนของเขาไป แล้วรวบส่วน ที่เหลือกองไว้เข้าด้วยกัน
       รุ่งเช้าทั้งสามคนต่างสังเกตว่ากองมะพร้าวนั้น น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแต่ละคนต่างก็ รู้แก่ใจว่าเป็นเพราะเหตุใด จึงไม่มีใครกล้าปริปาก ในที่สุดเขาทั้งสามก็แบ่งมะพร้าวที่เหลืออยู่ออก เป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน ปรากฏว่า ได้คนละ 7 ผล และยังมีมะพร้าวเหลืออีก 1 ผล ซึ่งทั้งสามคนก็ตก ลงกันว่าจะโยนผลนั้นให้ลิงกินไป
        ถามว่า   1. เดิมมีมะพร้าวอยู่กี่ผล
                     2. ลิงกินมะพร้าวไปทั้งหมดกี่ผล