• ช่วงนี้เห็นท่านอาจารย์ จันทวรรณ ของผมเขียน เรื่อง ป้าย หลายครั้ง  เลยอยากจะเขียนเรื่อง ป้าย บ้างนะครับ   ผมมองว่า  นามแฝง ก็เป็น"ป้าย" ที่สำคัญอันหนึ่ง ในโลกของการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนนวนิยาย หรือ หนังสือต่าง ๆ นามแฝงที่อาจจะเรียกกันว่า นามปากกา มีความสำคัญไม่น้อย เมื่อพูดถึง ยาขอบ  ทมยันตี และ อื่น ๆ อีกมากมาย คนจะรู้จักและจำได้ดีกว่าชื่อจริงมาก 
  • สำหรับใน gotoknow เมื่อพูดถึง คุณชายขอบ  ท่าน JJ   ท่าน Beeman  หรือ คนไร้กรอบ  คนในแวดวงจะรู้จัก นึกออกถึง บุคลิก หรือ ข้อเขียน จุดเด่นของแต่ละท่านได้มากกว่า นาย อนุชา หนูนุ่น (ชายขอบ)  รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ (JJ)  อาจารย์  สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์ ( Beeman) หรือ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ (คนไร้กรอบ) ดังนั้นในตอนเปลี่ยนเป็น KnowledgeVolution ใหม่ ๆ ผมจึงเป็นอีกคนที่ ร้องขอ ให้คงการใช้ ชื่อแฝง ไว้ตามที่มีใน version 1 ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ทั้งสองอีกครั้งนะครับที่ช่วยให้เรายังคงสามารถใช้ ชื่อแฝง ได้ดังเดิม
  • การที่ผมใช้ชื่อแฝงนั้น ไม่ใช่ต้องการปกปิดตัวตนของตัวเองแต่ประการใด สำหรับผมแล้ว กว่าจะเลือกว่าจะใช้ ชื่อแฝง อะไร ผมใช้เวลาคิดพิจารณาอยู่พอสมควร ให้ความสำคัญค่อนข้างมาก  เหมือนในหนังหรือนิยายกำลังภายในของจีนทั้งหลายที่ คนสำคัญหรือหัวหน้าต้องมีป้ายประจำตำแหน่ง   ร้านค้าต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อชื่อ หรือ ป้าย ที่จะนำมาติดหน้าร้านมาก ป้ายที่ดี ต้องสื่อ หรือ แสดงตัวตน หรือ แนวคิดของเจ้าของได้พอสมควร อย่างเช่น คุณชายขอบ ได้เฉลยของตนเองเอาไว้  ของท่าน JJ ก็ตรงไปตรงมาว่าเป็นตัวย่อของชื่อ (อาจจะมีอย่างอื่นอีก ต้องรอเจ้าตัวมาเฉลย)  ท่าน Beeman ก็ต้องการสื่อถึงความรู้ความชำนาญของท่าน... คนไร้กรอบ  ผมก็คาดว่า เพราะท่าน ดร. วรภัทร์ ต้องการจะสื่อถึง ความคิดและการทำงานของท่านที่ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ เป็นต้น  ดังนั้น การตั้ง ชื่อแฝง จึงควรให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการ ตั้งชื่อ ป้าย ของท่านอาจารย์จันทวรรณ นะครับ
  • สำหรับผม ผมใช้วิธีทำ Links ให้ไปอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่า Panda ใน Wikipedia  และ หมีแพนด้า (Giant Panda) ในประเทศไทย ในหน้าประวัติ แทนการอธิบายความคิดของผม ที่แสดงให้เห็น ความหลากหลายของความหมายของคำว่า Panda  ที่หมายถึงได้ทั้งที่เป็น พืช สัตว์ บริษัท และ อื่น ๆ อีกหลายอย่าง  และ ผมมองว่าตัวเองมีอะไรหลายอย่างคล้าย หมีแพนด้า ส่วนไหนบ้างท่านที่เคยรู้จักและพบก็ตัดสินเอาเองนะครับ