ปรัชญาจากคัมภีร์อัลกุรอาน # 1.ปัญญา กับ ความรู้


  แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการที่กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้น แน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้มีปัญญา พระดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา จากคัมภีร์อัลกุรอาน 3 :190  

และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ การสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน  และการแตกต่างของภาษาของพวกเจ้าและผิวพรรณของพวกเจ้า  แท้จริงในการนี้แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับบรรดาผู้มีความรู้

พระดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา จากคัมภีร์อัลกุรอาน 3 0 :22

  และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการเล่น และการเพลิดเพลินเท่านั้น และแน่นอนสำหรับบ้านแห่งปรโลกนั้นดียิ่งกว่า  สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ?

  พระดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา จากคัมภีร์อัลกุรอาน 6:32  

บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ

พระดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา จากคัมภีร์อัลกุรอาน 35:28

บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะเท่าเทียมกันหรือ?  แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญ

พระดำรัสของอัลลอฮ์ ตะอาลา จากคัมภีร์อัลกุรอาน 39:9


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ปรัชญา K(M)ความเห็น (0)