อ่าน บันทึกที่ท่านอ.ปารมี เริ่มเขียนเพื่อเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดประสบการณ์จากการริเริ่มทำวารสารสายใยพยาธิ แล้ว ดีใจที่ประวัติศาสตร์นี้ได้รับการบันทึกไว้ค่ะ เลยถือโอกาสร่วมบันทึกด้วย ด้วยการนำรูปวารสารฉบับปัจจุบัน ประจำเดือนมิถุนายน (ฉบับที่ 7) ทั้งหน้าปกและหลังปก รวมทั้งหน้าบอ.กอ แถลงรุ่นแรก และของฉบับปัจจุบันมาลงไว้ในบันทึกนี้