ผลการตัดสิน software ที่เข้าประกวด ในโครงการของกระทรวง ict ออกมาแล้ว ปรากฏว่าในกลุ่ม general application งานที่ส่งชื่อ gkm ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ km ได้รับการเสนอให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยจะประกาศในช่วงงาน ict วันที่ 2-6 ส.ค.นี้

ใครมีเวลาก็ไปช่วยให้กำลังใจด้วย หรือหากต้องการดูคร่าว ให้เข้ามาที่ www.demingnet.com หรือโทร 0-2995-6671เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม