ชาวนาอยากเลี้ยงโค

ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างอดออม ไม่ใช่ผู้ที่ยากจนเสมอไป
ชาวบ้านจะทำนาอย่างไรให้เลี้ยงโคได้ด้วย

 เป็นโจทย์ที่ต้องคิดหาคำตอบ  เนื่องจากสภาพการทำนาปัจจุบันได้พัฒนาไปจากอดีตเป็นอย่างมาก นั่นคือเปลี่ยนวิธีการทำนาดำมาเป็นนาหว่าน การทำนาดำในอดีตนั้นไม่เร่งรีบทำนา ทำให้มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงโคได้อีกประมาณ 1 2  เดือน   แต่ปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่เปลี่ยนมาทำนาหว่านกันมากขึ้น  ซึ่งการทำนาหว่านนั้นเกษตรกรจะต้องรีบหว่านข้าวให้เร็วขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนที่ฝนจะตกมากขึ้น เพราะถ้าฝนตกมากจะหว่านข้าวไม่ได้ผล การที่ทำนาหว่านเร็วขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคพอสมควร เพราะทำให้ขาดแคลนแหล่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แนวทางแก้ไขปัญหา  ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงและวิธีการจัดการการใช้พื้นที่ใหม่

 ประการแรก การเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงด้วยการเอาหญ้าไปหาโค ไม่ใช่เอาโคไปหาหญ้า หมายความว่า ชาวนาจะต้องหาหญ้ามาเลี้ยงโค ไม่ปล่อยเลี้ยงแบบบุบเฟ่ต์เหมือนที่ผ่านมา เพราะถ้าปล่อยให้โคหากินเอง ทั้งโคและคนก็จะผอมเหมือน ๆ กัน

ประการที่สอง  ชาวนาจะต้องมีแปลงปลูกหญ้าในที่นาหรือในพื้นที่ของตัวเอง  ด้วยการจัดสรรพื้นที่นาที่มีอยู่เป็นแปลงปลูกหญ้าด้วย ไม่ใช่ทำนาทั้งหมด  อาจแบ่งที่นาปลูกหญ้าประมาณ 2 งาน  หรือปลูกหญ้าบนพื้นที่ว่างข้างบ้าน  บนคันนาใหญ่  บนคูสระ  บนจอมปลวกกลางนา สรุปง่าย ๆ มีพื้นที่ตรงไหนยังว่างให้นำมาใช้ปลูกหญ้าให้หมด ชาวนาจะได้ไม่ต้องลำบากหาหญ้าให้โคอีกต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (3)

เริมเข้าทางแล้วครับ คำที่น่าสนใจก็คือ

ก. ทำไมชาวบ้านจึงอยากเลี้ยงโค

ข. ถ้าอยากจะเลี้ยงโคต้องทำอะไร

ค. การเลี้ยงโคจะต้องทำอะไรบ้าง

และสรุปว่าการเลี้ยงโคดีกับใครอย่างไรบ้าง

เขียนเมื่อ 
  • แวะเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
  • คูสระ หมายถึงขอบบ่อหรือเปล่าครับ
  • จอมปลวกกลางนา คงเป็น โพน นะครับ ถ้าเป็นจอมปลวกคงปลูกอะไรไม่ได้
  • ขอบคุณมากครับ

                                   

ถูกต้องค่ะท่าน ผอ.บวร  คูสระ คือขอบบ่อ จอมปลวกกลางนา คือโพนบ้านเรา  แถว ๆ อุบลนี่พบเห็นการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์บนโพนมาก

ขอบคุณค่ะ