Contact

เรียนรู้เรื่อง 10 หัว จากหนังสือ อ. ประชาสรรณ์

1. ใช้หัวคิด  สำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. ใช้หัวลุย สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

3. ใช้หัวเรียน สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

4. ใช้หัวขาย สำหรับพนักงานขายและทีมงานขาย

5. ใช้หัวเล่น สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว

6. ใช้หัวโขน สำหรับนักวิเคราะห์ ทีมแก้ปัญหา

7. ใช้หัวแหลม สำหรับผู้ทำงานสร้างสรรค์

8. ใช้หัวอ่าน  สำหรับคนทั่วไป การอ่านเร็วและเก็บสาระสำคัญได้

9.ใช้หัวจำ สำหรับคนทั่วไป

10. ใช้หัวร่วม สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ระดมความคิดจากชาวบ้าน

.....แล้วท่าน ๆ จะใช้หัวอะไรล่ะครับ....................

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 40627, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #ข่าวสารทั่วไป

Recent Posts 

Comments (2)

ขอใช้ทุกหัวเลยได้หรือเปล่าครับ

จะได้บูรณาการ "หัว" กันครับ

ผมใช้ 2 หัวครับ

1. หัวแหลม

2. หัวร่วมครับ

.........ขอบคุณครับอาจารย์