EOC คืออะไร


EOC

1. EOC คืออะไร 

EOC (Executive Operation Center) คือ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรยุคใหม่ ที่ออกแบบขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาดและเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูงในการวางแผน ตัดสินใจ ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร โดยศูนย์นี้จะได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความตามความต้องการของผู้บริหารและพันธกิจของแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง โดยบูรณาการทั้งศาสตร์แห่งเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลล้ำสมัยเข้ากับหลักการบริหารงานยุคใหม่แบบสากล

2. EOC เหมาะกับใคร
EOC ได้ถูกวิจัยและพัฒนาออกแบบเพื่อตอบสนองการประชุม เชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหารงานเชิงรุกได้อย่างสมบูรณ์
ตั้งแต่การสร้างวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบาย การกำหนดยุทธศาสตร์และพันธกิจ การแปลงนโยบายและวิสัยทัศน์มาสู่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีหรือแผนปฏิบัติการตลอดจนการอำนวยการ การกำกับดูแล และการวัดประเมินผล โดยผู้บริหารสามารถติดตามและวัดผลงานของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานได้โดยตรงผ่านเทคโนโลยี C4i

3. เทคโนโลยี C4i คืออะไร
พื้นฐานเทคโนโลยีของห้อง EOC ประกอบด้วย เทคโนโลยี " C4i " มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) และระบบการสื่อสาร (Communication) อาทิ VDO & TELE CONFERENCE, การส่งผ่านข้อมูลจากวิทยุสื่อสาร (Trunk Radio), PDA เป็นต้น เป็นพื้นฐานหลัก เพื่อรองรับการสั่งการ (Command) ควบคุมติดตามงาน (Control) อันนำไปสู่การบริหารงานที่เป็น Intelligent Solution

4. ได้อะไรจาก EOC
สิ่งที่จะได้รับจาก EOC คือ การบริหารงานและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำแบบ Real Time สร้างความเชื่อมโยงทางการบริหารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและนอกองค์กร ลดความซับซ้อนทางการบริหาร ประหยัดเวลา อีกทั้งเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ War Room ที่สำคัญคือสนับสนุนนโยบายการบริหารงานในรูปแบบ E-organization หรือ E-Meeting อีกด้วย

5. ห้อง EOC มีฟังก์ชั่นหรือเทคโนโลยีที่ตอบสนองการบริหารงานอย่างไรบ้าง
  • เทคโนโลยี c4i
  • เชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและนอกองค์กร…...สู่ห้องประชุม EOC ในรูปแบบ เส้นประสาทดิจิตอล หรือ DNS : Digital Nerve System
  • ง่ายต่อการเรียกดูทุกข้อมูลแบบเจาะลึก ผ่าน GIS : Geographic Information System
  • พร้อมประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับประเทศ กระทรวง และ กรม ผ่าน Video and Tele Conferencing : การประชุมร่วมทางวิดิทัศน์ และโทรศัพท์ หรือสมาทโฟนฯลฯ จากห้อง EOC สู่ทุกสถานที่ทั่วประเทศหรือทั่วโลก
  • ง่ายต่อการเกาะติดสถานการณ์ทั้งภายในและนอกองค์กรผ่านการสื่อสารข้อมูลแบบ ORT : On-line Real time
  • วัดผลการดำเนินพันธกิจผ่านรูปแบบดัชนีชี้วัดแบบสากล KPI : Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ขององค์กร ด้วย หลักการบริหาร Balance Scorecard & Management Cockpit

 

คำสำคัญ (Tags): #eoc
หมายเลขบันทึก: 40579เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2006 11:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 10:48 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี