ด้าน "บุญศักดิ์ เจียมปรีชา" อธิบดีกรมบัญชีกลาง ออกมายืนยันว่าตอนนี้สภาพคล่องของกระทรวงการคลังไม่มีปัญหา พร้อมรองรับการเบิกจ่ายกันอย่างเต็มที่ ขืนสภาพคล่องฝืดมีหวังโบนัสที่รัฐบาลอนุมัติให้แจกจ่ายแก่เหล่าข้าราชการทั้งหลายมีหวังกินแห้วกันเป็นแถว แนวหน้า (คอลัมน์แวดวงการเงิน )  24  ก.ค.  49