หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ห่างจากที่ดูผึ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท ชาวต่างชาติคนละ 30 บาทภายในอุทยานฯ กว้างขวางมากประมาณ2,889ไร่ ร่มรื่นมีรถรางพาเที่ยวชม เมืองเก่าศรีเทพเดิมชื่อ " อภัยสาลี"เป็นเมืองที่สร้างยุคขอมเรืองอำนาจคาดว่าอายุได้กว่า 1,000 ปี ภายในมีปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังใน มีซากโครงกระดูก เครื่องปั้นดินเผา