อยากจะขอแบบฟอร์มเบิกค่าสอนส่วนที่เกิน 10 ชั่วโมงค่ะ  และคำอธิบาย  ขอด่วนนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ