ผู้บริหารคลังแบ่งโบนัสให้ผู้น้อย 10%

ผู้บริหารคลังแบ่งโบนัสให้ผู้น้อย 10%
สศค. ใจถึงปันโบนัส 10% เป็นเงินมากกว่า 1 ล้านบาท ให้ชั้นผู้น้อยต่ำกว่าซี 7 ลงไป ส่วนกรมอื่นขอรอดู ท่าที นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ผู้บริหาร สศค. 10 คน จะนำเงินที่ได้รับจาก โบนัสลงขันกันคนละ 10% คิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาท แบ่งให้ข้าราชการระดับล่าง ในจำนวนเท่า ๆ กันทุกคน  ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นความสมัครใจของผู้บริหารแต่ละคน กรมอื่น จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำเหมือน สศค.   น่าเห็นใจข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ได้รับเงินโบนัสน้อย อย่างไรก็ตามก็อยากให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเห็นใจว่าความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงก็มีมากกว่านายสมชัย กล่าว นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกจำนวนโบนัสที่จะเฉลี่ย ให้แก่ข้าราชการระดับล่างได้ ซึ่งคงต้องรอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก่อน ขณะที่แหล่งข่าวกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางจะแบ่งโบนัสให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยประมาณ 20% จากโบนัสของข้าราชการระดับสูง ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณากันว่าจะแบ่งให้ตามซีหรือฐานเงินเดือนก็ต้องมาดูกันก่อน เพราะบางครั้ง ซีต่ำแต่ฐานเงินเดือนสูง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ต้องพิจารณาก่อนว่าจะแบ่งโบนัสให้ข้าราชการ ชั้นผู้น้อยถึง 10% หรือไม่ คงต้องดูกรมอื่นประกอบด้วย โดยกรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาในสัปดาห์ หน้า ด้าน นายอุทิศ ธรรมวาทิน อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า คงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา แบ่ง โบนัสก่อนว่าจะแบ่งให้เท่าใด ขณะที่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การแบ่งโบนัสให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย    จะใช้ เกณฑ์ 2 ขั้นตอน ส่วนแรกจะแบ่งเท่ากันหมดทุกคน ส่วนที่สอง จะแบ่งกันตาม ผลงานของแต่ละคน โพสต์ทูเดย์  24  ก.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)