สองภาพนี้ถ่ายมาจากสวนทรงชัย ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันนสัมมนานักส่งเสริม สายที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2549  มีผลไม้ 2 ชนิดที่รูปทรง  สี และขนาดใกล้เคียงกัน

          ช่วยทายหน่อยครับว่าชื่ออะไร

  • ภาพที่ 1..............?

                                

 

  • ภาพที่ 2..................?