น.ส.อรนุช วิไชยภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Usernameakirao
สมาชิกเลขที่32266
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 น.ส.อรนุช วิไชยภูมิ   ชื่อเล่น นุช

วันเกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2531

อุปนิสัย ร่าเริง, สนุกสนาน, โกรธง่ายหายเร็ว, พูดเก่ง

 E – Mail  [email protected]

 การศึกษา ประถมศึกษา จบมาจากโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

                 มัธยมศึกษา จบมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สาย ศิลป์ – ภาษา (ฝรั่งเศส)

               ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย

ผลงานที่เคยทำ   - เป็นหัวหน้าห้องหญิงตอน ป. 3 – ป. 6

 •  
  • ประกวดอ่านร้อยแก้วในระดับประถมได้รางวัลชนะเลิศ
  • ประกวดอ่านทำนองเสนาะในระดับประถมได้ที่ 2
  • เข้าร่วมอบรมการเป็น “ หมอน้อย ”
  • ได้รับเกียรติบัตรจากการไปเข้าค่ายชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8
  • ได้เกียรติบัตรจากการไปเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  • ได้รับเกียรติบัตรจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นยุวกาชาดกลุ่มพิเศษ
  • เข้าร่วมอบรมการเป็นผู้นำ ที่โรงเรียนวัดหนัง
  • เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฝึกกลุ่มแกนนำศิลปวัฒนธรรมไทย
  • เป็นนักกีฬาเปตองหญิงของโรงเรียน
  • ชนะเลิศการประกวดจัดพานไหว้ครู มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4
  • ชนะเลิศการอ่านร้อยแก้วในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • รองชนะเลิศการอ่านร้องกรองในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ "ยอดนักอ่าน” ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน เช่น ไปร่วมทำกิจกรรมในวันลอยกระทง เป็นต้น
  • เป็นกรรมการสโมสรคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2550

 

 ปัจจุบัน - เป็นเลขานุการสโมสรคณะศึกษาศาสตร์

ความสามารถพิเศษ อ่านร้อยแก้ว, อ่านทำนองเสนาะ, เล่นเปตอง, แต่งกลอน

คติประจำใจ “โครงสร้างของตึก คือ อิฐ โครงสร้างของชีวิต คือ การศึกษา”

จุดมุ่งหมายในชีวิต "เรียนให้จบ เป็นแม่พิมพ์ที่ดี สร้างเด็กดี ให้กับสังคม”