รุ่งแจ้งแสงทองสาดส่องฟ้า  

เป็นสัญญาเริ่มต้นของวันใหม่

        จงดำเนินชีวิตของเราไป

         ให้คุ้มค่ากับวันใหม่ที่เวียนมา.

ยามเช้าอากาศสดใส  จิตใจก็สดชื่น  มองไปด้านบูรพาทิศ

          ข้างภูเขาฝั่งโน้น  พระอาทิตย์กำลังอุทัย  นึกถึง

บรรยากาศในประเทศเนปาล  เช้าวันนั้น  ผมยืนหันหลัง

ให้ดวงอาทิตย์ ที่ยอดภูเขาหิมาลัยชื่อ  นาคะระโกฏ

            เพื่อดูทองคำแท่ง  วางระเกะระกะเหมือนท่อนไม้ซุง

ทีวางไร้ระเบียบ  ทอดยาว สุดสายตา  บนยอดเขาหิมาลัย

นั้นเอง  ความจริง  คือ แสงดวงอาทิตย์สาดส่องกระทบ

หิมะบนเทือกขุนเขาหิมาลัยในยามเช้า  เราจึงมองเห็นเป็น

สีแห่งทองครับ  แล้วคุณไปเที่ยวไหนมาบ้างครับ ฮา ๆ เอิก ๆ

            ด้วยความปรารถนาดี   จาก... umi