ไมมีการเข้าชั้นเรียน

กำหนดให้นักศึกษาเช้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยจัดโดยสำนักแผนฯ มรภ.สวนสุนันทา ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคเช้า-บ่าย

ภาคบ่ายอาจารย์ต้องไปงานศพที่ จว.ปราจีนบุรี รถออกเวลา 13.00 น กำหนดงานเวลา16.00 น ขากลับแวะซื้อผลไม้ที่คลาดหนองชะอมและแวะทานอาหารที่ร้านระหว่างทาง ชื่อ ร้านปรารถนา เป็นร้านอร่อยระดับหนึ่งของนครนายก

บังเอิญอย่างยิ่งไปพบกับคนรู้จัก 3 คน ทีเขามาทานอยู่ก่อนแล้ว คนแรกเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาด้วยกัน เมื่อ 30ปีก่อน ปัจจุบันเป็น ผอ.รร.อยู่ที่ อำเภออุทัย อยุธยาคนที่สองเป็นเข้าของโรงเรียนวีระวัฒน์เทคโนโลยี นครนายกและคนที่สาม คือคนที่ทำงานอยู่สำนักพระราชวังและให้ความอนุเคราะห์ในการขอไฟพระราชทานให้ในงานศพที่ไปนี้ สรุปว่างานนี้ทานข้าวฟรีและอร่อยมากด้วย