วันนี้อยู่เวร คุยกันเรื่อง ward ต่างๆกับน้องอ๋งซัง เราเริ่มคิดกันว่า เราทำงานกันมาก็นานโขอยู่ แต่เราไม่ยักกะรู้รายละเอียดอีกมากมายในองค์กรของเรา น่าจะมีการจัดเยี่ยมเยียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ สลับกันไป ให้ได้พบหน้าค่าตา รู้วิธีการทำงาน

กลับมาบ้านคิดว่า เอ๊ะ ถ้าเราทำเป็นหนังสั้นๆแนะนำหน่วยต่างๆของเราแล้วก็เอาไปไว้แลกเปลี่ยนกับคนอื่น หน่วยอื่นๆน่าจะดีนะคะ