ผู้ใหญ่จรัล  จ๋องบุญ โชว์กระปุกออมสินที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ในวันสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน ของสายที่ 1  ณ หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  ในระหว่างที่ได้พูดคุยกับคุณสมหมาย พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (เจ้าของรางวัลจตุรพลัง คุณกิจดีเด่น เดือนพฤษภาคม 2549 ของ สคส.) 

           ช่วงหนึ่งคุณสมหมาย ได้เล่าถึงการนำปลายไม้ไผ่ที่ใช้ทำเปลนอน ส่วนที่เหลือได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการไปทำออมสินเพื่อออมเงินของชาวบ้าน   และเล่าต่อว่า เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการนำออมสินของแต่ละคนมาผ่าพร้อมๆ กัน  จากชาวบ้านที่ทำออมสินไม้ไผ่จำนวน 53 คน เมื่อสะสมได้ประมาณ 3 เดือน แล้วนำมาผ่าพร้อมๆ กัน นับยอดเงินออมรวมกันได้ถึงสี่หมื่นกว่าบาท ผมคิดว่าเป็นแนวคิดของชาวบ้านนาป่าแดงที่น่าสนใจ   

          ผมเลยขอดูของจริงเพื่อนำมาเผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านทางบล็อก พอดีผู้ใหญ่จรัล  จ๋องบุญ ผู้ใหญ่บ้านกลับมาจากการประชุมที่อำเภอ เลยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวคิดนี้ได้คิดขึ้นเพื่อเป็นการออกเงินของชาวบ้าน  กะว่าจะผ่าในวันสำคัญๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ หรือวันสงกรานต์ เป็นต้น (ปีนี้น่าจะในวันพ่อ)  เพราะช่วงนี้คนในหมู่บ้านจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหารางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้สำหรับเจ้าของออมสินไม้ไผ่ที่สามารถหยอดได้จำนวนเงินมากที่สุดอีกด้วย   เพื่อกระตุ้นการออม   ขณะนี้มีชาวบ้านที่ทำออมสินไม้ไผ่ และร่วมหยอดออมสินไม้ไผ่นี้กันทั้งหมู่บ้าน คาดว่าน่าจะเกิน 100 คน (หมู่บ้านนี้มีประมาณ 200 หลังคาเรือน)

          ผมคิดว่านี่เป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ที่คิดและปฏิบัติกันเองโดยชุมชนบ้านนาป่าแดง  เพื่อการออมทรัพย์จะว่าเป็นธนาคารของชาวบ้านก็น่าจะใช่  และสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นหนทางที่จะก้าวไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง   ด้วยการดำเนินแนวของความพอเพียง-พึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน เพราะเป็นการพัฒนาที่ออกมาจากข้างใน คิดและลงมือปฏิบัติโดยชุมชนเอง  ผมก็เลยขอให้ผู้ใหญ่บ้านและคุณรัตติยา ขวัญคำ นักส่งเสริมการเกษตรของตำบลนี้ แจ้งให้ทราบด้วยว่าวันไหนที่จะผ่ากระปุกออมสินไม้ไผ่ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ไปช่วยเก็บภาพมาฝากชาว Gotoknow.org กันต่อไปครับบันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก