2 วันมานี้ลง Fedora Core และ set ค่าพร้อมเรียบร้อยแล้วสำหรับ rails application