วันนี้ มีโอกาสดีที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แต่มีเวลาจำกัดมาก คงจะมีเรื่องราวสนุกมาเล่าให้ฟัง อีกหนึ่งรสชาติของชีวิต โปรดติดตามตอนต่อไป