การติดตามผลการฝึกอบรม ขอให้คุณครูทุกท่าน 1 บันทึกความรู้เนื้อหาย่อๆวิชาที่สอน 2 บันทึกความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวการเรียนการสอน 3 บันทึกการดูแลช่วยเหลือ นศ.ในด้านการเรียน(ดำเนินการอย่างไร/ได้ผลประการใดบ้าง)  ผลงานของคุณครูท่านใดได้รับความสนใจมาก มีรางวัลให้