การติดตามผล


มีรางวัล
การติดตามผลการฝึกอบรม ขอให้คุณครูทุกท่าน 1 บันทึกความรู้เนื้อหาย่อๆวิชาที่สอน 2 บันทึกความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวการเรียนการสอน 3 บันทึกการดูแลช่วยเหลือ นศ.ในด้านการเรียน(ดำเนินการอย่างไร/ได้ผลประการใดบ้าง)  ผลงานของคุณครูท่านใดได้รับความสนใจมาก มีรางวัลให้
คำสำคัญ (Tags): #การอบรม
หมายเลขบันทึก: 40284เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2006 15:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 16:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)
จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น ขอให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและครูทุกท่านของวิทยาลัยฯ ที่จะช่วยนำประสบการณ์มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ

รับทราบ พร้อมปฏิบัติค่ะ อยากเสนอแนะให้เพื่อครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog นะคะ เห็นตัวอย่างได้จากลูกศิษย์ของเราค่ะ ภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น 3/3 คอมฯ ได้เรียนรู้ Blog เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาวิชาการจัดเก็บเอกสารของ ครูรุ่งอรุณ แล้วนะคะ ได้ให้ความรู้เค้าไปแล้ว มีความก้าวหน้ามากพอสมควร ติดตามอ่านข้อมูลของลูกศิษย์เราบ้างก็ได้นะคะ

บันทึกเนื้อหาย่อวิชาที่สอนเหมือนกับการเขียนบันทึกหลังการสอนไหมค๊ะ

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด  ในวันนี้เช่นเดียวกันได้รับความรู้ในอีกหนึ่งรูปแบบในฐานะคนเรียนช่างไม่ค่อยได้เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนักต้องขอขอบพระคุณท่านท่าน  ผอ.และทีมงานเป็นอย่างสูงท่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณที่ได้จัดการอบรมครั้งนี้ เพราะได้รับความรู้มากขึ้น และจะได้ศึกษาค้นคว้าจากคนอื่นๆด้วย

เป็นการจัดการความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทำให้เราเหล่าพวกครู ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ้งกันและกัน  ซึ่งไม่ใช่แต่วิทยาลัยของเราเอง  แต่ทั่วประเทศ  ที่จะนำประสบการณ์ของตนเองเผยแพร่  และ   สามารถนำเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 

เรียนท่านผู้อำนวยการ

1.กระผมได้สอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงานอุตสาหรรมโดยให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชานี้ได้ปฏิบัติงานจริงโดยใช้วัสดุฝึกที่แผนกได้จัดสรรไปติดตั้งในแผนกหรือในส่วนงานที่ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งตรงกับนโยบายของ สอศ. และวิทยาลัยก็ได้ไช้วัสดุฝึกอย่างคุ้มค่าที่สุดครับ

2.ความรู้ที่กระผมได้รับจากการสอนได้มากมายนอกจากการสอนแล้วก็ยังได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอีกด้วยซึ่งคิดว่าคุ้ม ที่เราได้ประสบการณ์และได้สอนนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติอีกด้วย

3.ช่วยให้คำแนะนำในการเรียน  การปฏิบัติงาน การประพฤติตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ  ช่วยแนะนำในการปฏิบัติงานจริงและประสบการณ์จริง  นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนและปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา

ว่าที่เรือตรีสมภูมิ  สุดสงวน

เป็นการสร้างขว้ญกำลังใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้

ตอบ1 การบวกลบจำนวนเต็ม ถ้าหน้าตัวเลขเป็นเครื่องหมายบวกให้คิดว่าเรามีเงิน ถ้าหน้าตัวเลขเป็นเครื่องหมายบวกให้คิดว่าเราติดหนี้  เช่น -5+14 ก็คือติดหนี้ 5 บาท มีเงิน 14 บาทแสดงว่าเราเหลือเงิน 9 บาท  จึงตอบ 9

ตอบ2 จะไม่ทิ้งเด็กที่มีความรู้น้อยกว่าเพื่อนแต่จะช่วยเขาให้ได้ความรู้ไปพร้อมกับเพื่อน

ตอบ3 ใช้แรงจูงใจโดยใช้การชมในใบงานที่นักเรียนส่ง และมีการตรวจใบงานทุกครั้งและสอบทุกชั่วโมงที่ทำการสอน จะได้ทำให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียน

.ในชีวิตในการทำงาน เหตุการณ์ทุกอย่างย่อมมีที่มา

มีร่องรอย   มีเหตุผลซึ่งกันและกัน ในการทำงานทุกงานย่อมมีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง  ปัญหาทุกอย่างนั้น

สามารถแก้ไข้ได้ด้วยฃบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำบันทึกครั้งนี้ให้ทำวิชาใดวิชาหนึ่งใช่ไหมค่ะ

1.  กระผมได้สอนวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1เนื้อหาโดยย่อก็คือ บริการตรวจซ่อมเครื่องทำความเย็นได้

2.ทำการถ่ายทอดในหลายวิธีเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้

3พยายามดูแลพัฒนาการของผู้เรียน  เพราะพื้นฐานและความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละคนไม่เท่ากันรวมถึงการให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงเช่นงานล้างแอร์หรือย้ายแอร์ที่รร.เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา

สวัสดีครับ น่าสนใจมาก ๆ ครับ

ได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ

1.ทำชุดวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ซึ่งเป็นวิชาปรับพื้นสำหรับนักศึกษาเทียบโอนฯ ที่มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกมีเอกสาร วิเคราะห์ เป็นขั้นตอน  เข้าใจง่าย  จนสามารถบันทึกบัญชีได้ ทำงบการเงินได้ ซึ่งถ้านักศึกษาอ่าน และทำตามขั้นตอน  อ่านหนังสืออีกนิหน่อย  ก็สามารถทำงานท่มอบหมายได้  พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ดี  การดำรงชีวิตตามพระราชดำริ "กินอยู่อย่างพอเพียง"  นักบัญชีที่ดี จะต้องบริหารจัดการฐานะการเงินของตัวเองได้ดีด้วย

2. ยกตัวอย่างให้นักเรียน  ปวช. - ปวส. ในที่ ปรึกษา 3 ห้องฟัง  คือ มีนักศึกษาชาย ได้เขียนจดหมายไปปรึกษาแพทย์ โดยเล่าว่า เขาเป็นคนต่างจังหวัด ในปีการศึกษาใหม่ เขาได้เข้าไปเรียน มหา'ลัย ในกรุงเทพ และก็มีการรับน้อง ฉลองในกลุ่มเพื่อน    ในการกินเลี้ยงนั้นเขาก็เห็นเพื่อนำผงขาว ๆ ผสมลงในเหล้าแล้วบอกว่าไอ้นี่แหละกินแล้วจะทำให้เราสนุกมาก  ทุกคนก็ดื่ม แล้วมันก็รู้สึกสนุกมาก จริง ๆ  ด้วย  และแล้วเค้าก็ไม่รู้อะไรอีกเลย  รู้สึกสึกอีกครั้งคือมันเช้าและแดดส่อง  เมื่อเขามองไปรอบ ๆ ตัวก็พบว่าเขาและเพื่อน ๆ นั้นนอนกอดนอนก่ายกัน ไม่รู้หัวรู้หาง และที่น่าตกใจก็คือแต่ละคนไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยสักคนเดียว    เขาถามว่าช่วงท่มันหายไปจากความทรงจำเขาทำอะไรบ้าง ( แล้วใครจะรู้บ้าง ) คำถามในจดหมาย คือต้องการทราบว่าเขาจะเป็นโรคอะไรไหม?

จึงสอนนักเรียนว่า 

1.  เรื่องเช่นนี้มีลงในข่าว  มีรายการทีวี ที่ออกมาเผยแพร่ให้เรารู้ อยู่บ่อย ๆ ไม่จำเป็นต้องลอง  ไม่ต้องอยากรู้ด้วยตนเอง เพราะสมัยนี้มีสื่อ หลาย ๆ ด้าน ที่เราสามารถรับรู้ได้

2. เพื่อนมีมากมาย แต่เพื่อนดี ๆ มีกี่คน  แล้วเราควรจะคบกับเพือนแบบใด

3. สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ละวัน รอบ ๆ ตัวมีทั้งดี และดีน้อย และไม่ดีเลย  ทุกคนสามารถแยกได้ แล้วเราควรจะมองและเอาเป็นแบบใดเป็นอย่าง

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท