GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

first think

first think

เมื่อมนุษย์  เริ่มรู้จักใช้ความคิด  ความคิดแรกคือ  คิดเพื่อ
สนองตอบความต้องการพื้นฐาน ที่เป็นสัญชาติญานดิบของคน
  เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปตามอายุ ประสบการณ์ ความรู้จาก
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิด จะเป็นตัวผลักดันในการสร้าง
อุปนิสัยรากฐาน ซึ่งเป็นส่วนที่ฝังแน่นอยู่ภายใต้จิตสำนึก
   พื้นฐานด้านครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในย่อมมี
ดวามสำดัญเป็นอันดับแรก
       
          *   จริงหรือไม่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 40283
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

คนจึงจำเป็นต้องฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะควบคุมการกระทำต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะ

ความคิดของคนเราและการแสดงออกบางครั้งก็ไม่ตรงจากใจจริง (ใจมนุษย์ยากแท้ยั่งถึง)

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

เป็นแนวคิดและข้อคิดที่เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ