บันทึกหน้าแทรก 3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่เป็นชาวมน.หรือไม่ใช่แต่สนใจเข้าร่วมสัมมนา"นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2" ที่จะจัดในวันที่ 28-29 ก.ค. นี้ที่อาคารสิรินธร รพ.ม.นเรศวร พิษณุโลก ท่านจะได้พบกับงานวิจัยหลากหลายสาขา และหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องเบาๆ อย่างขนนก คือ เรื่องเกี่ยวกับนกในรอบรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอแง่มุมของนกในด้านการบ่งชี้คุณภาพของพื้นที่ ในรอบปีมีใครมาเยือนมน.บ้าง ใครทำรังได้บ้าง ที่เห็นและใกล้ชิดชนิดเปล่งเสียงร้องทุกเย็นให้เจี้ยวจ้าวบนต้นไม้นั้น เป็นนกระดับใด ไฮโซ หรือไฮซ้อ และบ่งชี้สภาพแวดล้อมว่าอยู่ในระดับใด(เสื่อมโทรมแบบสังคมเมืองมนุษย์ หรือสมบูรณ์แบบป่า unseen หรือ untouch ) พบกันได้ วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. เวลา 13.50-14.10 ห้องเอกาทศรถ 9 รายละเอียดดูที่เวป "นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2"ของม.นเรศวรค่ะ ครูเล็ก