GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม

ขอเปลี่อนแปลงการประชุม
 

          ตามที่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ ได้แจ้งให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุม              ในโครงการวิจัยเรื่อง ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น     เวลาดังกล่าวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการประชุมเป็นเวลา 13.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 40275
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)