ประชาสัมพันธ์

Mr.CHOBTRONG
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชาสัมพันธ์

 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ         สุราษฏร์ธานี ได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ ที่มีคุณภาพอร่อยสะอาดปลอดสารพิษ เพื่อที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยทางโปรแกรมได้ส่งอาจารย์เข้าฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริมการเรียนรู้ จัดจำหน่าย โดยการขายฝากให้ร้านค้าในมหาวิทยาลัย             ขนมโมจิมีชื่อเสียงมากใน แถบจังหวัดนครสวรรค์ เป็นขนมที่มีไส้หลายชนิด ทั้ง ไส้มะพร้าว ไส้ถัวเขียว ถั่วแดง หรือไส้ไข่เค็ม รับประทานเป็นอาหารว่าง กับน้ำร้อนน้ำชา อาหารว่างได้เป็นอย่างดี ทางโปรแกรมกำลังจะวิจัยและพัฒนาให้นำเอาเงาะในท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาประยุกต์ใช้เป็นไส้ หรือส่วนผสมในขนมโมจิ เพื่อจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งทีอาจกลายเป็นจุดเด่นในอนาคตต่อไป

            สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

0-7735-5680

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.สุกัญญา ไหมเครือแก้วความเห็น (0)