สวัสดีค่ะ มีเรื่องที่อยากเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องเก่า แต่ประทับใจตัวเองมาก  นั่นคือ

การไปจัดประชุมนอกสถานที่เป็นเรื่องใหม่สำรับทีมเรา 6 คน เราต้องจัดงานให้ครูในสามจังหวัดภาคใต้ เกือบ 40 คน  มีทั้งการประสานกับผู้เข้ารับการอบรม ประสานที่พัก ห้องประชุม วิทยากร จัดเตรียมเอกสาร คนทำงานจริงมี 3 คน แต่คนสั่งงานมีอีก 3 คน ดังนั้นจึงเกิดอาการสับสนว่างานใด ใครทำ และทำแล้วยัง ภาวะชะงักงันจึงเกิดขึ้น จึงได้เรียกประชุมทีมงานทุกคน ให้เล่าว่าใครทำอะไรไปบ้าง อะไรที่ตัวเองรู้ว่าต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำ  และอะไรที่ยังไม่มีใครทำ ขอรับอาสาสมัครคนทำงานตอนนั้นเลย ผลที่ได้คือ ทุกคนเห็นภาพงานชัดเจนขึ้น เป็นภาพเดียวกัน เห็นความสำคัญของทีมงานทุกคน และรู้ว่าควรตามงานใดที่ใคร ดิฉันพอใจและสุขใจมากค่ะ