การทำงานของพวกเรา

tonor
สวัสดีค่ะ........ gotoknow ทุกท่าน  ดิฉันมีเรื่องประทับใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะ                           ตั้งแต่คณะฯ ได้รับจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนก็ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมในรูปแบบลักษณะของภาควิชาไปสู่การดำเนินงานที่เป็นคณะทำให้ต้องมีการติดต่อประสานงานกับคณะ/หน่วยงานภายนอกมากขึ้น บุคลากรของคณะฯ ซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดก็ย่อมที่จะต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น โดยบุคลากรแต่ละคนต้องรับผิดชอบภาระงานหลักมากกว่า 1 งาน    ทั้งนี้   เพื่อให้การบริหารงานของคณะฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย                         บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ของคณะฯ จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเดียวกัน  ซึ่งบุคลากรบางส่วนก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ยังเป็นภาควิชา  และบุคลากรอีกส่วนก็เป็นบุคลากรใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เท่าที่ควร  ดังนั้นภาระงานที่ได้รับมอบหมายในช่วงแรกของบุคลากรแต่ละคนจะเป็นภาระงานที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  บุคลิกลักษณะ และประสบการณ์ของแต่ละคน โดยการดำเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร การดำเนินงานในหลายงาน/หลายฝ่ายก็จะประสบปัญหาเล็ก/ปัญหาใหญ่ในระหว่างการทำงานอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปได้  จากปัญหาดังกล่าวทำให้เห็นว่าพวกเราทุกคน(บุคลากรสายสนับสนุน) น่าจะมีการร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยแก้ไข/ส่งเสริมการดำเนินงานของทุกคนให้ดีขึ้น  อีกทั้งทุกคนในคณะฯ ก็จะสามารถทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีความสุข ไม่มีอคติยึดติดว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบหนัก/เบาไม่เท่ากัน   ดังนั้นจึงมีการจัด workshop บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในลักษณะของการระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และให้บุคลากรทุกคน/ทุกงานเปิดใจ/ความรู้สึกกับคณะฯ ทำให้เพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาร่วมกัน และช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหลังจากที่ได้มีการ workshop งานของฝ่ายสนับสนุนแล้วพบว่าการบริหารงานคณะฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีขึ้น   บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ มากขึ้น ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังถือเป็นช่วงแรกของการปฏิบัติงานหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนภาระงานของแต่ละคนภายหลังจาก workshop  ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามประเมินผลการ workshop อีกครั้งว่าหลังจากที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้ร่วมกันคิดและแก้ไขไปแล้ว  ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป                        สิ่งประทับใจที่เกิดขึ้น  คือ                           1.  ประทับใจที่เห็นบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีความสุขกับการที่จะปฏิบัติงานมากขึ้น                        2.  ผู้บังคับบัญชามีความยินดีที่จะรับฟังและตอบรับเสียงสะท้อนปัญหาของบุคลากร                        3.  การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีความลงตัวมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมคณะฯ ราบรื่นเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักที่จะเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#คุณอำนวย#ภาคใต้#สงขลานครินทร์#kfc(op)#kfc(op)ภาคใต้

หมายเลขบันทึก: 40010, เขียน: 21 Jul 2006 @ 10:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทาย ครับ
  • จาก มหาสารคาม