คู่มือแนะนำนักศึกษาปริญญาโท-เอก

dj
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขั้นตอนวงจรชีวิตของนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

ความประทับใจจากการทำงาน
นางนิรมล  หลีโสะ  นักวิชาการศึกษา 6 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปัตตานี

            บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหน้าที่หลักๆ คือ การติดต่อประสานงานระหว่าง คณะหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการติดต่อประสานงาน และให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จากการทำงานมักจะประสบปัญหาเรื่อง นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนในการติดต่อประสานงาน ไม่ทราบว่าเรื่องใดจะต้องติดต่อกับใคร และหน่วยงานใดรับผิดชอบ ทั้งๆ ที่มีคู่มือสำหรับแจกให้นักศึกษาทุกคนในวันปฐมนิเทศ แต่คู่มือดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกฏระเบียบ แบบฟอร์ม ที่เป็นวิชาการทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจยาก การอธิบายเป็นนามธรรม จากการพูดคุยกับนักศึกษา นักศึกษาต้องการการอธิบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือแนะนำนักศึกษาที่ทำความเข้าใจง่าย บอกขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นวงจรชีวิตของนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาคู่มือฉบับนี้ได้แจกให้นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2549 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ผมดีใจนะที่ได้เห็นความปรารถนาดีในการช่วยเหลือเด็กของคุณ และอยากให้คนนักการศึกษาทั้งสายหล้กและสนับสนุนทำแบบนี้บ้าง
  • หลายคนบ่นว่า นศ ไม่รู้เรือง ผมเองก็เคยเป็นนะ แต่พอไปเรียนต่างประเทศ ก็เลยเข้าใจมากขึ้น
  • เด็กไม่รู้เรือง เพราะเราไม่อธิบายมากกว่า และชอบคิดเองว่า เด็กโตแล้ว ผ่านไรมาเยอะ เขาน่าจะรุ้เรือง
  • แต่จริงแล้ว  เด็กมีหลายประเภท ทั้งที่รู้และไม่รู้ แต่เราต่างหาก ที่ทำงานโดยผ่านเกณฑ์เด็กรู้ และทำให้เด็กอีกมากถูกละเลย
  • ขอเล่ามหาลัยที่ผมไปเรียน (ซึงเขาประกาศว่า เขาได้มหาลัยดีเด่น ด้านการสอนและช่วยเหลือเด็ก)  ซึ่งก็เป็นจริงครับ เพราะเขาช่วยเด็กทุกเรือง เขาวางระบบการช่วยชัดเจน และประกาศให้เด็กเข้าใช้บริการ (ไม่เหมือนบ้านเรา มีระบบ คู่มือ แต่ไม่ประกาศ เพราะกลัวเด็กมาใช้มากไม่มีเวลาทำงาน คงลืมไปมั่งว่าเป็นงานของเราเอง) 
  • เขาแนะนำหมด แม้แต่เรือง เข้าห้องสมุด ค้นตำรา สอนการอ่าน การทำรายงาน สอนวิเคราะห์โจทย์ (แม้แต่เด็ก ป โท เอก ยังต้องมาเรียนเลย) สอนการวิเคราะห์เอกสารที่อ่านว่าดีแค่ไหน จนผมเริ่มรู้สึกว่า เอ เราก็เรียนมามาก แต่เมืองไทยไม่เคยสอนผมเรอืงพวกนี้เลย
  • ในเรื่องการจัดการตัวเองระหว่างเรียน ก็มีจดหมายคอยบอกเราเป็นระยะๆ ว่า จะสอบนะ ให้บริหารเวลา ตอนนี้มีอะไรเปลียนไปบ้าง ต้องไปติดต่ออะไรที่ไหน จะมีจดหมายบอกทุกสัปดาห์  แม้แต่เรืองความปลอดภัยก็จะเตือน ว่ามีการขโมย ปล้นที่ไหน แล้วเราจะป้องกันอย่างไร
  • ที่น่าสนใจ เวลาเด็กไปคุย แล้วเขาจะถามตลอดว่า เข้าใจไหม ถ้าไม่ เขาก็จะอธิบายใหม่จนเข้าใจ (หากทำหน้าเหรอหรา เขาก็เปลี่ยนวิธีการอธิบายใหม่ จนเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน อย่างบ้านเราคุยภาษาเดียวกันแท้ ๆ แต่ก็ไม่รุ้เรือง อิอิ
  • ขอเป็นกำลังให้พัฒนางานต่อไปนะครับ