สวัสดี เพื่อๆ ทุกคน วันนี้มีโอกาสเล่าถึงประสบการณ์ในองค์กรให้เพื่อนๆ ได้อ่าน

ประสบการณ์งานนโยบายถ่ายทอดน้องใหม่

เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่ง  มีบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ประมาณ 5-6 คน ซึ่งขณะนั้น ข้าพเจ้ารับผิดชอบงาน นโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ  งานพัสดุ  และมี  1  คนที่เพิ่งเข้ามาทำงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบคือ  งานการเงิน และสารบรรณ   และเจ้าหน้าที่คนใหม่ นั่งทำงานโต๊ะติดกับข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามา ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานให้กับรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาทำงาน  ข้าพเจ้าก็เริ่มจากการสนิทสนมกับเขาก่อน   จากนั้นก็เริ่มเข้าไปช่วยเหลือในงานที่เขาทำอยู่บ้าง   กลายเป็นเพื่อน   จากนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มด้วยการเล่าประวัติการทำงาน  ลักษณะ/ขอบข่ายของงานนโยบายและแผน   งานประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ   ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พูดเรื่องงานนโยบายและแผน  ก็ถูกปฏิเสธ ว่าถ้าหากจะพูดเรื่องของงาน  ขอร้องได้มั๊ย   ตอนนี้เคลียด .. มันยากไม่อยากรับฟัง  วันนี้พอแล้ว…..กลับบ้านได้แล้ว  ต่างๆ นานา   แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ละความตั้งใจที่จะเริ่มสอนงาน/แลกเปลี่ยนความรู้ /ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้  ข้าพเจ้าก็เริ่มใหม่ เมื่อเขาทำงานสารบรรณ  เวลาเขามาแจกจ่ายหนังสือให้กับข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ารับแล้วก็อ่านให้เขาฟังบ้าง   ถามความคิดเห็นเขาบ้าง เพราะอยากรู้ว่าปฏิกิริยาการตอบโต้จะเป็นอย่างไร    คำตอบที่ได้คือ ไม่รู้..อย่ามาถามได้มั๊ย.. ต่อมาสักระยะหนึ่ง  ข้าพเจ้าเริ่มใหม่อีก  เมื่อมีหนังสือ/เรื่องเข้ามา  ข้าพเจ้าก็นั่งอ่านในสิ่งที่หน่วยงานให้ทำ  และวิธีการที่ข้าพเจ้าจะทำ  อยู่อย่างนี้เรื่อยๆ    นานๆ เข้า  ก็เริ่มมีคำถาม  เช่น ถามว่า SAR ที่พูดอยู่เป็นประจำ  คืออะไร  แผนกลยุทธ์ คืออะไร  FTE  คืออะไร  คิดอย่างไร  นำไปใช้ทำอะไร    วิธีการทำงานนโยบายและแผน   นี่แหละ เขาเริ่มซึมซับกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พยายามทำลงไป  นานๆลายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้มากที่สุด ที่เขารับได้   อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่คนนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างเก่ง  เรียนรู้งานได้เร็ว  จนต่อมา เขามีโอกาสได้ไปสมัครสอบที่คณะรัฐศาสตร์   หลังจากเสร็จจากการสอบวันแรก เจ้าหน้าที่คนนี้บอกกับข้าพเจ้าว่า  เขาทำข้อสอบได้ เพราะข้อสอบออก ในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยนั่งพูดคุยกับเขา  ปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานนโยบายและแผน   อยู่คณะรัฐศาสตร์  และต่อมาข้าพเจ้าก็มีโอกาสไปสอบที่คณะรัฐศาสตร์  และปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์   สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจ ที่ข้าพเจ้ามีส่วนได้ถ่ายทอดประสบการณ์   จากการพูดคุย  จากการเริ่มให้เขารับรู้   เริ่มคิด   เริ่มให้เขาทำ  นำไปสู่การคิดเอง  ทำเอง  แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ต่อไป และสามารถช่วยผลักดัน   พัฒนาองค์กรได้ในระดับหนึ่ง