ประสบการณ์งานนโยบายถ่ายทอดน้องใหม่

 สวัสดี เพื่อๆ ทุกคน วันนี้มีโอกาสเล่าถึงประสบการณ์ในองค์กรให้เพื่อนๆ ได้อ่าน

ประสบการณ์งานนโยบายถ่ายทอดน้องใหม่

เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานหนึ่ง  มีบุคลากรสายสนับสนุน อยู่ประมาณ 5-6 คน ซึ่งขณะนั้น ข้าพเจ้ารับผิดชอบงาน นโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ  งานพัสดุ  และมี  1  คนที่เพิ่งเข้ามาทำงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบคือ  งานการเงิน และสารบรรณ   และเจ้าหน้าที่คนใหม่ นั่งทำงานโต๊ะติดกับข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามา ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทำงานให้กับรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาทำงาน  ข้าพเจ้าก็เริ่มจากการสนิทสนมกับเขาก่อน   จากนั้นก็เริ่มเข้าไปช่วยเหลือในงานที่เขาทำอยู่บ้าง   กลายเป็นเพื่อน   จากนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มด้วยการเล่าประวัติการทำงาน  ลักษณะ/ขอบข่ายของงานนโยบายและแผน   งานประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ   ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พูดเรื่องงานนโยบายและแผน  ก็ถูกปฏิเสธ ว่าถ้าหากจะพูดเรื่องของงาน  ขอร้องได้มั๊ย   ตอนนี้เคลียด .. มันยากไม่อยากรับฟัง  วันนี้พอแล้ว…..กลับบ้านได้แล้ว  ต่างๆ นานา   แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ละความตั้งใจที่จะเริ่มสอนงาน/แลกเปลี่ยนความรู้ /ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้  ข้าพเจ้าก็เริ่มใหม่ เมื่อเขาทำงานสารบรรณ  เวลาเขามาแจกจ่ายหนังสือให้กับข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ารับแล้วก็อ่านให้เขาฟังบ้าง   ถามความคิดเห็นเขาบ้าง เพราะอยากรู้ว่าปฏิกิริยาการตอบโต้จะเป็นอย่างไร    คำตอบที่ได้คือ ไม่รู้..อย่ามาถามได้มั๊ย.. ต่อมาสักระยะหนึ่ง  ข้าพเจ้าเริ่มใหม่อีก  เมื่อมีหนังสือ/เรื่องเข้ามา  ข้าพเจ้าก็นั่งอ่านในสิ่งที่หน่วยงานให้ทำ  และวิธีการที่ข้าพเจ้าจะทำ  อยู่อย่างนี้เรื่อยๆ    นานๆ เข้า  ก็เริ่มมีคำถาม  เช่น ถามว่า SAR ที่พูดอยู่เป็นประจำ  คืออะไร  แผนกลยุทธ์ คืออะไร  FTE  คืออะไร  คิดอย่างไร  นำไปใช้ทำอะไร    วิธีการทำงานนโยบายและแผน   นี่แหละ เขาเริ่มซึมซับกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พยายามทำลงไป  นานๆลายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้มากที่สุด ที่เขารับได้   อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่คนนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างเก่ง  เรียนรู้งานได้เร็ว  จนต่อมา เขามีโอกาสได้ไปสมัครสอบที่คณะรัฐศาสตร์   หลังจากเสร็จจากการสอบวันแรก เจ้าหน้าที่คนนี้บอกกับข้าพเจ้าว่า  เขาทำข้อสอบได้ เพราะข้อสอบออก ในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยนั่งพูดคุยกับเขา  ปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนนี้ทำงานนโยบายและแผน   อยู่คณะรัฐศาสตร์  และต่อมาข้าพเจ้าก็มีโอกาสไปสอบที่คณะรัฐศาสตร์  และปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์   สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจ ที่ข้าพเจ้ามีส่วนได้ถ่ายทอดประสบการณ์   จากการพูดคุย  จากการเริ่มให้เขารับรู้   เริ่มคิด   เริ่มให้เขาทำ  นำไปสู่การคิดเอง  ทำเอง  แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง  และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ต่อไป และสามารถช่วยผลักดัน   พัฒนาองค์กรได้ในระดับหนึ่ง                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มรู้เรื่องนโยบายและแผนความเห็น (0)