การอบรมคุณอำนวย 2 วัน (20 - 21 ก.ค.49)  ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้รู้จักสมาชิกเก่า-ใหม่  เชื่อว่าจะเป็นแหล่งขุมความรู้ใหม่ของชาว มอ.ทุกคน