ทำไมเราต้องเป็นคุณอำนวย

รู้แจ้งเห็นจริงจากการได้เข้าอบรมคุณอำนวย
ทำไมต้องอบรมหลักสูตร  คุณอำนวย                  ตอนแรกที่ได้รับคำสั่งจากท่านคณบดีว่าให้เข้าอบรมหลักสูตร คุณอำนวย  อ่านจากเอกสารก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเรา  สิ่งที่ท่านคณบดีชี้แจงก็พอให้ความกระจ่างได้ว่า  ประการแรกเพราะเราเป็นสายสนับสนุนซึ่งต้องอำนวยความสะดวกให้กับสายอาจารย์โดยภาระงาน  และประการที่สองเพราะเรารับผิดชอบงานประกันคุณภาพต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ KM                ในเอกสารคุณสมบัติ  คุณอำนวย   ค่อนข้างจะชี้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายควรเป็นหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์   ก็มีบางคนแซวว่าจะเป็นหัวหน้างานแล้วหรือน้องใหม่  ก็เลยเข้าอบรมด้วยความกังวลใจเล็กน้อย  ว่าฉันจะรอดไม่เนี้ยะ  จนกระทั่ง.....                  วันแรกของการฝึกอบรม  (20 ก.ค.49)  ทำ Worksop  เข้ากลุ่ม  พูดคุย  แชร์ประสบการณ์  ก็พอนึกภาพตัวเอง  (แบบเข้าข้างตัวเองเล็กน้อย)   ว่าเราน่าจะเป็นคุณอำนวยได้เพราะ 1.       น้องๆที่มาใหม่กว่าเรามักจะไว้วางใจเราให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องงาน  และขอกำลังใจในการทำงานเสมอ  และเราจะนำประสบการณ์จากคำบอกเล่าของรุ่นพี่มาประมวลกับข้อมูลที่เราศึกษาจากงานประจำมาถ่ายทอดให้น้องๆ ในด้านบวกเสมอ 2.       เรามักจะชื่นชมบุคคลตัวอย่างที่ทำงานดีและมีแนวคิดดีๆในการทำงาน  แต่ไม่ค่อยสนใจเพื่อนร่วมงานที่ทำงานผ่านไปวันๆ   โดยไม่มีแผนและไม่มีเป้าหมาย 3.       เวลาที่เราท้อแท้จากงาน  เราจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่มองโลกในแง่ดีเสมอ  มองทุกอย่างในด้านบวก  คอยพูดให้เราเปิดใจและยอมรับกับปัญหา  และสุดท้ายทุกปัญหาต้องผ่านไปด้วยดี 4.       เรามีความสุขจากการทำงานที่หัวหน้าคอยให้คำปรึกษา  เสนอแนวคิดใหม่ๆ  และเปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นเสมอ 5.       เราไม่ยึดติดกับบุคลิกส่วนตัวของคน  แต่ยอมรับในผลงาน  และหาแนวทางในการเข้าคนที่มีบุคลิกไม่น่าคบหาด้วย เอาเป็นว่าเราพยายามทำตัวให้มีความสุขจากการทำงาน  ให้กำลังใจผู้อื่น  ให้กำลังใจตัวเอง  ช่วยเหลือผู้อื่นเต็มความสามารถ  ยอมรับสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์เสนอแนะ  มีใส่ใจกับเรื่องไร้สาระที่ผู้อื่นพูดเพื่อสนุกปากไปวันๆ  และถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้ผู้อื่นรู้ด้วย  ตื่นเต้นเสมอที่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในระบบการทำงาน  และสุดท้ายยอมรับสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์ที่ดีเสนอแนะด้วยความเต็มใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคณะเทคโนฯความเห็น (0)