รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้อบรมเรื่องคุณอำนวย ทำให้ได้รู้อะไร ๆ มากขึ้น รวมทั้งได้รู้จักเพื่อน ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย