บันทึกแรก

  ติดต่อ

  อบรม  

จากการปฏบิติงานมีความประทับใจในการจัดอบรม/กิจกรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์   เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย   ด้วยเหตุผลที่ว่า สามารถดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่ม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้ากระทำและแสดงออก  เพิ่มทักษะในการรู้จักการป้องกันตนเอง  บริหารจัดการความเสี่ยง  ลดความเสียหายที่อาจเกิดทั้งกับตนเอง  ครอบครัว  ผู้อื่น  องค์กรและสังคมต่อไปได้    สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ แนะนำ  ต่อไปได้         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้

หมายเลขบันทึก: 40017, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:24:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัย#คุณอำนวย#ภาคใต้#สงขลานครินทร์#kfc(op)#kfc(op)ภาคใต้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)