บันทึกแรก


อบรม

จากการปฏบิติงานมีความประทับใจในการจัดอบรม/กิจกรรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์   เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย   ด้วยเหตุผลที่ว่า สามารถดำเนินการให้ผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้เพิ่ม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้ากระทำและแสดงออก  เพิ่มทักษะในการรู้จักการป้องกันตนเอง  บริหารจัดการความเสี่ยง  ลดความเสียหายที่อาจเกิดทั้งกับตนเอง  ครอบครัว  ผู้อื่น  องค์กรและสังคมต่อไปได้    สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ แนะนำ  ต่อไปได้         

หมายเลขบันทึก: 40017เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2006 10:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี