การออกคำสั่งง่ายๆในชั้นเรียนทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจคำพูดง่ายๆได้ ในการพูดควรใช้คำสั่งที่ชัดเจน( clear)และสั้นๆ(short) การสั่งงานและการตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การพูดถึงสภาพทั่วไปของอากาศก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียน  ในสมัยเป็นครูฝึกสอนที่ทางภาคใต้โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จะพูดกับนักเรียนไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไร  หวังว่าภาษาอังกฤษง่ายๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ที่ผู้สนใจนะครับ  

        1.8 Giving instructions

-        Please turn to page….37….in your book.

 

-        Stand up please.

 

-        Stand in a line.

 

-        Take your time.

 

-        Don’t rush.

 

-        Listen

 

-        Look

 

-        Bring me some chalk, please.

 

-        Bring me some paper, please.

 

-        Raise your hand if you need something.

 

-        Be quiet.

 

-        Be careful.

 

1.9 Assigning homework

 

-        Don’t forget your homework.

 

-        What do you have for homework?

 

-        You should do exercise……

 

-        What did I ask you to do tonight?

 

1.10 Checking for understanding

 

-        Tell me what you are going to do.

 

-        What questions do you have?

 

-        Do you understand?

 

-        What do you have to do after this?

 

-        Can you do it on your own?

 

1.11 Physical conditions

 

-        It’s hot today. Isn’t it?

 

-        It’s cold today. Isn’t it?

 

-        It’s windy today. Isn’t it?

 

-        It’s dark in here. Please turn on the lights.

 

     

      หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่คุณครูและผู้สนใจนะครับ  ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับว่ามีประโยชน์หรือเปล่าครับ   

 Thank you Miss Brooke Smith from Peace Corps