การพัฒนาองค์กรในยุค Postmodern

ไม่แน่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Better People make Better Organization

    ว่ากันว่าบัณฑิตควรคบหาปราชญ์เป็นกัลยาณมิตร  คนที่อยากเป็นบัณฑิต(อย่างเรา)เลยหาหนทางมาคบกับสคส.ด้วยการสมัครเข้าโปรแกรมexternship  งานแรกที่ได้รับมอบหมาย คือ ร่วมอ่านหนังสือเกี่ยวกับ AI แล้วตีความเล่าสู่กันฟังในที่ประชุม

     บทที่อ่านมีชื่อยืดยาวว่า "Postmoder principles and practices for large scale organization change and global cooperation" ใครที่สนใจเรื่องการพัฒนาองค์กรไม่อยากให้พลาดเลย  บทความนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี1996  ตั้ง 10 ปีมาแล้วแต่เนื้อหาทันสมัย  มีประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวกับการใช้AI ในองค์กรมากมาย

      คุณ Diana Whitney (Ph.D.)ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร  เธอเล่า(เขียน)ว่า  สมัยก่อนเรามองการพัฒนาองค์กรแบบไม่มีชีวิต  อยากได้กำไรมากๆก็ต้องหาทางให้คนทำงานมากๆ  องค์กรคือตัวตั้ง  คนเป็นเพียงปัจจัยที่จะทำงานร่วมกับเครื่องจักร  ประมาณว่าขอให้ผลิตให้ได้มากเข้าไว้ก่อน  พฤติกรรมมนุษย์ถูกศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

      ต่อมาก็เกิดแนวคิดที่ไม่ใช้แค่ head แต่หันมาใช้ heart มากขึ้น โดยมองลึกลงไปว่า better people make better organization  คำถามก็คือ people จะ better ได้อย่างไร  คำตอบก็คือองค์กรต้องคำนึงถึง "ความรู้สึก"ของพนักงานในฐานะ"มนุษย์"(human being)  ถ้าคนรู้สึกดีต่อตัวเอง  รู้สึกดีต่อผู้ร่วมงาน  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งหลายที่อยากได้ก็จะบังเกิดขึ้นตามมา

       นักวิชาการองค์กรทั้งหลายก็เลยศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  พฤติกรรมกลุ่ม   ซึ่งหมายถึงประสิทธิผลขององค์กรกันยกใหญ่  แต่อย่างไรผู้เขียนก็พยายามบอกว่า     การศึกษาแบบ Action Research นี้เป็นสิ่งที่มักทำโดย  "ผู้เชี่ยวชาญ"   ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  เข้ามาเก็บข้อมูลในองค์กรด้วยวิธีต่างๆนาๆตามแบบscientific method   แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์วางแผนเสนอให้ผู้บริหารสูงสุด  การเปลี่ยนแปลงองค์กรจึงอยู่ในรูปแบบ top down และเป็นภารกิจของผู้บริหาร

       ถึงตรงนี้ผู้ตีความเห็นประเด็นน่าสนใจอยู่ 3 ประการ

      1  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากปัจจัยภายนอก คือ ผู้เชี่ยวชาญ

      2  เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงยังอยู่ที่เรื่องของเป้าหมายองค์กรเป็นหลัก

      3  ผู้บริหารยังเล่นบทเป็น"พระเอก"ของการเปลี่ยนแปลง

       ผู้เขียนจบท้ายpart นี้ด้วยคำถามว่า   "วันนี้เราได้ผ่านความรู้และประสบการณ์จากการทดลองปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้ว    ต่อไปในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งปริบทของโลกและสังคมกำลังเปลี่ยนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  โลกทั้งโลกจะเชื่อมต่อเป็นใบเดียวกัน   ด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้า  ข้อมูลข่าวสารจะหลั่งไหลท่วมท้นไปทั้งโลก   องค์กรในยุคหน้าจะรับมือกับอภิมหาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างไร และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์กรจะก้าวไปในทิศทางใด"

      ( โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ)

        

     

       

 

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน uncertainความเห็น (0)