การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

จิราพัชร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ครูต้องเป็นผู้รู้ถึงเทคนิควิธีในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาเป็นสื่อที่มีศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิราพัชร มูนเมืองความเห็น (0)