“ความรู้คู่กับปัญญา”

ปัญหามาปัญญาเกิด

ความรู้คู่กับปัญญา 

 

ความรู้มาปัญญาเกิด   เป็นคำพูดของนักวิชาการที่มักจะกล่าวกันทั่วไป แต่ก็มีปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านที่แย้งขึ้นมาว่าที่จริงแล้วคนเราจะมีความรู้ได้นั้นจะต้องมีปัญญาก่อน แต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครผิด คงจะถูกทั้งสองฝ่าย ที่ที่แน่ๆท่าน ศ.ดร.อภิชัย   พันธเสน กล่าวในที่ประชุมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2549 ว่า

ปัญหาปัญญาเกิด กล่าวคือก่อนที่จะเกิดปัญญานั้นจะต้องผ่านปัญหามาก่อน แล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ

ความรู้กับปัญญาต่างกันอย่างไร ระหว่างความรู้กับปัญญานั้นท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ   วะสี เขียนไว้ในจดหมายข่าวก้าวทัน ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.47 ว่า ความรู้ คือรู้เป็นเรื่องๆ ส่วนปัญญานั้น คือรู้ทั้งหมด นั่นแสดงให้เป็นว่าในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทั้งสองอย่างถ้าหากมีแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ความรู้ต้องคู่กับปัญญา ในการประกอบสัมมาอาชีพของคนเราทุกชนชั้นในสังคมจะต้องนำความรู้มาใช้ควบคู่กับปัญญาเสมอ เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันจึงตัดสินใจในการดำเนินการ โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เกษตรกร หรือนักวิชาการจะต้องรู้ทั้งในภาพกว้างและลึกในการพิจารณาประกอบอาชีพต่างๆ ต้องใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ อีกทั้งข้อมูลเชิงวัฒนธรรม และข้อมูลที่เป็นวิชาการ เนื่องจากทุกวันนี้ถ้าหากมองในเรื่องของการปลูกพืช เราไม่ได้ผลิตพืชเชิงเดี่ยวเราจะปลูกค่อนข้างหลากหลายเพื่อให้มีอยู่มีกิน ดังนั้นเกษตรกรจะต้องมีทั้งความรู้ และปัญญา รู้ให้กว้างพร้อมทั้งมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะในเรื่องของการผลิต การแปรรูป และการตลาด จึงจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (1)

Gus.b
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

"ความรู้คือตัวจิ๊กซอว์ที่ยังต่อไม่เสร็จ ส่วนปัญญาคือภาพของจิ๊กซอว์ทั้งหมดที่ต่อเสร็จสมบูรณ์ "

       ในปัจจุบันคนที่มีความรู้แต่ไม่มีปัญญามีให้เห็นมากมาย จะเห็นได้ว่า คนที่เรียนจบถึงวุฒิปริญญาแต่ยังมีการฆ่าตัวตายให้เห็นในสังคม นั่นก็คือคนที่ไม่มีปัญญา

"คนที่มีปัญญาจะไม่โศรกเศร้าเสียใจในงานศพของญาติพี่น้อง"

my Learner's blog

Gus.b