สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4 ประเภท

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สื่อเป็นแหล่งความรู้มี 4 ประเภท
1. ครูผู้สอนเป็นสำคัญ 2. นักเรียนเป็นสำคัญ 3. สื่อเป็นสำคัญ 4. สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (0)